Regulamin stosowania kodów rabatowych

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kuponów Rabatowych udzielonych Klientom przez Biuro Rachunkowe Good Balance lub Parterów Programu Partnerskiego Good Balance na podstawie Regulaminu Programu Partnerskiego Good Balance opublikowanym na stronach https://good-balance.eu/pl/

II. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie: Biuro Rachunkowe\ Serwis

Firma Good Balance sp.z.o.o świadczące usługi księgowe na stronie https://good-balance.eu/pl/ Zwane także dalej Biurem.

Abonament

miesięczna opłata za usługę Biura Rachunkowego Good Balance, którą Klient płaci na rzecz firmy Good Balance sp.z.o.o

Partner

spółka lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uczestnicząc w Programie Partnerskim promuje usługi księgowe Good Balance sp.z.o.o oraz otrzymuje prowizję za pozyskanych Klientów.

Klient

podmiot, który zarejestrował się na https://good-balance.eu/pl/ skorzystał z usług Biura Rachunkowego Good Balance.

Okresy rozliczeniowe i rabaty

opłata za usługę Biura pobierana jest od Klientów z góry, zgodnie z cennikiem usług opublikowanym na stronie https://good-balance.eu/pl/ .

Podstawa naliczania prowizji

podpisanie umowy na świadczenie usług Good Balance przez Klienta pozyskanego przez Partnera.

Kupon Rabatowy

przydzielany Klientom Partnerów w formie elektronicznego Kodu Promocyjnego lub Zdrapki. Uprawnia Klienta do skorzystania z jednorazowego upustu procentowego w wysokości od 5% do 90% netto na usługi Biura w pierwszym miesiącu korzystania z usługi Good Balance lub na cały okres.

Zdrapka

zadrukowany Kod pod warstwą ścieralną przydzielony Partnerowi, dystrybuowany pośród Klientów Partnera, uprawniający Klientów do skorzystania z rabatu na usługi Good Balance .

Program Partnerski

Program Partnerski Good Balance , służący promowaniu usługi Good Balance sp.z.o.o oraz pozyskiwaniu nowych Klientów na usługi Good Balance oferowane przez Organizatora przez Partnerów.

III. Warunki korzystania z rabatu

3.1. Operator zobowiązuje się do udzielenia Klientowi pozyskanemu przez Partnera Programu Partnerskiego rabatu na usługi Good Balance zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

3.2. Kupon Rabatowy rozdawany jest Klientom poprzez Partnerów Programu Partnerskiego Good Balance w postaci Kodu Promocyjnego lub Zdrapki.

3.3. Kupon Rabatowy uprawnia Klienta Partnera do jednorazowego rabatu w wysokości 50 zł netto na usługi Good Balance w pierwszym miesiącu korzystania z usług, po zarejestrowaniu się w Serwisie i podpisaniu umowy z Operatorem.

3.3. Kupon Rabatowy uprawnia Klienta Partnera do jednorazowego rabatu w wysokości 50 zł netto na usługi Good Balance w pierwszym miesiącu korzystania z usług, po zarejestrowaniu się w Serwisie i podpisaniu umowy z Operatorem.

3.4. Aby skorzystać z przekazanego przez Partnera Kuponu Rabatowego należy podczas rejestracji w Serwisie, wpisać Kod, czyli podany ciąg znaków w polu „Kod Rabatowy”. Klient może wpisać Kod przez okres 5 dni od momentu rejestracji w Serwisie.

3.5. Ważność Kuponów Rabatowych jest nieograniczona czasowo.

3.6. Każdy Kupon Rabatowy może być użyty tylko raz przez tylko jednego Klienta.

3.7. Kupony Rabatowe nie sumują się ze sobą. Korzystając z usług Biura Rachunkowego Klient może wykorzystać tylko jeden Kupon Rabatowy.

3.8. W momencie rejestracji w Serwisie wpisanie przez Klienta Kodu z Kuponu Rabatowego oznacza zaakceptowanie przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu i jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Organizatora, w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Partnerem oraz w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Operatorem i Klientem objętym owym rabatem.

3.9. Skorzystanie z otrzymanego Kuponu Rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kuponu Rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu podczas rejestracji w Serwisie ifirma.pl.

3.10. Wpisanie Kodu w wymienionym w ust. 4 polu spowoduje obniżenie opłaty za usługi Biura o kwotę przydzielonego rabatu w pierwszym miesiącu korzystania z usługi Good Balance .

3.11. Partner decyduje o sposobie rozdawania Kuponów Rabatowych pośród swoich Klientów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybrany sposób dystrybucji Kuponów Rabatowych przez Partnera.

3.12. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Operatorowi.

3.13. Kupony Rabatowe rozdawane przez Partnerów nie mogą być wykorzystane przez obecnych Klientów Biura Rachunkowego ifirma.pl.

3.14. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym Regulaminem reguluje Regulamin korzystania z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl opublikowany na stronie Serwisu.

3.15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe

4.1. Administratorem danych osobowych Partnera/Klienta jest Good Balance Sp.z.o.o, adres Hoża 29 ,00-521 Warszawa numer NIP: 7011040745, numer REGON: 389259386, KRS: 0000907250.

4.2. Dane przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Operatorem a Partnerem/Operatorem a Klientem z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji Good Balance sp.z.o.o.

4.3. Każdemu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.