Good Balance - usługa dla przedsiębiorców i pracowników

Przedstawiamy cenniki naszych usług

Prices page illustration
System opłat jest jasny i czytelny. Cena indywidualna zwykle jest wyższa niż podana w cenniku. Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów. Wpływ na cenę ma rodzaj prowadzonej ewidencji oraz średnia ilość dokumentów w miesiącu. Średnia ilość dokumentów określana jest przy zamknięciu roku, a nowa cena stosowana jest przez kolejny rok podatkowy. Podane niżej ceny są cenami netto.

Usługi Księgowe

Taryfa Pakietowa
Ilość zapisów księgowych
Cena (PLN)
Taryfa JDG Start
0-10
290,00
Taryfa JDG 1
11-30
549,00
Taryfa JDG 2
31-65
790,00
Taryfa JDG 3
66-100
1249,00
Taryfa JDG 4
101-150
1590,00
Taryfa JDG 5
151-200
2149,00
Taryfa JDG 6
Powyżej (Over)201
7,28 zł szt

Usługi kadrowo – płacowe i ubezpieczeniowe.

Ilość zapisów księgowych
Number of accounting entries
Okres
(Period)
Kwota wynagrodzenia (PLN)
(Amount)
1-5 Umowa o Prace
miesiąc
75,00
Zatrudnienie pracownika UoP
(Employment of an employee)
usługa
75,00
Zwolnienie pracownika UoP
(Dismissal of an employee)
miesiąc
75,00
Miesięczna obsługa kierowcy z delegacją
miesiąc
90,00
Miesięczna obsługa wynagrodzenia i czasu pracy kierowców
miesiąc
140,00
Za zamknięcie roku, sporządzenie sprawozdania finansowego i rozliczenie podatkowe przysługuje oddzielne wynagrodzenie w wysokości średniomiesięcznego wynagrodzenia za rok obrotowy (ale nie mniej niż 490,00 zł). For the end of the year, preparation of financial statements and tax settlement, a separate fee is payable in the amount of the average monthly remuneration for the financial year of accounting services (but not less than PLN 490.00).
Przez zapisy księgowe rozumie się zapisy księgowe definiowane przez Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmianami, w szczególności, jeden dokument księgowy to:
 • Faktura (rachunek) zakupu lub sprzedaży, dobowy raport fiskalny itp., przy czym 1 faktura zakupu importowa to faktycznie 3 dokumenty księgowe (obejmuje dokumenty wewnętrzne);
 • Polecenie księgowania, naliczenie amortyzacji, ewidencja przebiegu pojazdu;
 • Ilość transakcji na wyciągu bankowym, raporcie kasowym;
 • Rozliczenie różnic kursowych.

Usługi kadrowo – płacowe i ubezpieczeniowe.

HR, payroll and insurance services.

Usługi Dodatkowe — Kadrowe

Usługa
Kwota wynagrodzenia(PLN)
(Amount)
Weryfikacja dokumentów przy przyjęciu Spółki/JDG
(Verification of documents when taking over the Company/JDG)
Od 99,00
Audyt dokumentów kadrowo-płacowych na żądanie klienta
(Audit of HR and payroll documents at the client's request)
Od 250,00
Rozliczenia ZUS JDG / spółki jednoosobowej
(Settlements of ZUS JDG / sole proprietorship)
50,00
Wydanie zaświadczenia o zarobkach lub inne
(Issuance of a certificate of earnings or other)
50,00
Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS
(Certificate of no arrears with ZUS)
99,00
Zaświadczenie A1
290,00
CFR 1
290,00
Powiadomienie urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy (elektronicznie)
50,00 osoba
Korekta ZUS z winy klienta
120
Korekta listy płac
50,00 osoba
Pomoc w założeniu konta na praca.gov.pl
50,00
Zezwolenia typ A
250,00
Zezwolenia typ B
390,00

Usługi związane z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Usługa
Kwota wynagrodzenia(PLN)
(Amount)
Karta czasowego pobytu Pełny pakiet usług dla klientów Good Balance
(Temporary residence card Full package of services)
Karta czasowego pobytu (Praca)
450,00
Karta czasowego pobytu (JDG)
750,00
Karta czasowego pobytu (Spółka)
1350,00
Biznesplan dla JDG/Spółka
400,00
Usługi dla legalizacji jeżeli klient sam dokonuje legalizacji lub korzysta z zewnętrznych pośredników
(if the client does the legalization himself or uses third-party intermediaries)
Rezerwacja terminu na złożenie wniosku dla legalizacji
(Booking a date for submitting an application for legalization)
90,00
Przygotowanie dokumentów ewidencji/zus i td dla legalizacji
150,00

Profesjonalne Usługi Prawne

Usługa
Kwota wynagrodzenia(PLN)
(Amount)
Prawo gospodarcze
Porada prawna (1 godzina)
(legal advice)
350,00
Umowa spółki
(Company agreement)
od 650,00
Due diligence spółki
od 3250,00
Reprezentacja przed KRS
250,00
Połączenie spółek
od 5000,00
Połączenie odwrotne
od 6000,00
Podział spółki
od 5000,00
Obsługa prawna walnego zgromadzenia
od 1500,00
Umowy / Dokumentacja
Sporządzanie / analiza umów
(Preparation / analysis of contracts)
od 350,00
Regulamin pracy / wynagradzania
(Work / remuneration regulations)
250,00
Dokumentacja RODO
(GDPR documentation)
od 250,00
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(Agreement entrusting the processing of personal data)
od 99,00
Polityka prywatności
(privacy policy)
od 99,00
Regulamin strony internetowej
(Website regulations)
od 99,00
Regulamin sklepu internetowego / (Online store regulations)
od 99,00
Wzór umowy o pracę
(Employment contract template)
120,00
Wzór umowy zlecenia / o dzieło
(Sample contract of mandate/for specific work)
120,00
Indywidualna interpretacja podatkowa
(Individual tax interpretation)
2900,00

Zasady współpracy z biurem rachunkowym Good Balance

 • Ponieważ terminy rozliczeń podatkowych, ZUS oraz obowiązków sprawozdawczych są konieczne do zachowania, a księgowa musi mieć czas na dokonanie zapisów i sporządzenie deklaracji podatkowych, dlatego prosimy klientów o terminowe kompletowanie dokumentów dotyczących danego miesiąca.
 • Praktycznie:

  Do 5-go każdego miesiąca klient musi przygotować i wysłać dokumenty za miesiąc poprzedni.
  Do 10-go każdego miesiąca klient informuje o zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców.
  Do 15-go każdego miesiąca Good Balance informuję o zobowiązaniach ZUS z tytułu wynagrodzeń
  Do 20-go każdego miesiąca wysyłamy informacje o zobowiązaniach podatkowych.
 • Z klientami spotykamy się z reguły raz w miesiącu, oprócz tego kontakt przez pocztę e-mailową oraz telefon.
 • W przypadku wydatków, które nie mogą zostać zaakceptowane przez urząd skarbowy poinformuję Państwa o nich I wspólnie ustalimy takie działania, by nie naraziło to Państwa na konsekwencje w postaci kar lub odsetek.
 • Po podpisaniu umowy i pełnomocnictwa, Good Balance przejmuję od Państwa kontakty z instytucjami państwowymi, czyli zobowiązujemy się odpowiadać na ich wezwania, odpowiadać na zapytania, składać wyjaśnienia itp.
 • Obowiązkiem Państwa będzie jedynie dostarczenie dokumentów, w przypadku uzgodnienia odbiorę je od Państwa według ustaleń

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zdogę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem i RODO firmy Good Balance.